Bezpečnost a ochrana osobních údajů

 • 14.8.2017 – GOLF ADVISOR, s.r.o.
 • Dokument Bezpečnost a ochrana osobních údajů upravuje nakládání s osobními údaji hodnotitelů ze strany Golf advisor s.r.o. a pravidla za jakých používá cookies. Dokument představuje úplnou úpravu ochrany soukromí.
 • Společnost GOLF ADVISOR, s.r.o. provozovatel internetového serveru GolfAdvisor (dále jen provozovatel serveru) prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. Nejsou poskytovány třetím stranám.
 • Za osobní údaje se ve smyslu § 4 písm. zák. č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů, považuje jakýkoli údaj, který je způsobilý přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu, zejména jméno, příjmení, ve spojení s datem narození adresou bydliště nebo telefonním číslem. Za osobní údaj se ve většině případů nepovažuje e-mailová adresa (zejména je-li zřízena na bezplatnémm emailovém serveru).
 • Provozovatel serveru je oprávněn od hodnotitele požadovat některé osobní údaje za účelem vedení jejich evidence, vedení jejich uživatelských profilů a plnění sjednaných povinností provozovatelem serveru. Předání těchto osobních údajů není povinné, bez něj však nemusí být možné poskytnutí služby hodnotiteli, který je provozovateli serveru odmítne předat.
 • Pro realizaci hodnocení hřiště pro účely výpočtu tzv. Hráčského ratingu (dále CGA) je vyžadováno jméno, město a stát, rok narození a mailový kontakt. Dále pak u nás evidujeme všechna hodnotitelova hodnocení hřišť.
 • Po zalogování na server lze tyto údaje editovat či zrušit.
 • Hodnotitel bere na vědomí, že jím uvedená e-mailová adresa, poskytnutá v souvislosti s registrací, může být využita k zaslání obchodního sdělení společností GOLF ADVISOR, s.r.o.
 • dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění, s nabídkou jiné služby. V případě, že si adresát nepřeje další zasílání těchto obchodních sdělení, může projevit tento nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení odkliknutím na své osobní stránce nebo zasláním e-mailu obsahujícího nesouhlas se zasíláním obchodních sdělení na adresu info@golfadvisor.golf.
 • Provozovatel je oprávněn sledovat a uchovávat IP adresy uživatelů, a to výhradně za účelem evidence přístupu ke stránkám www.golfadvisor.golf. IP adresy nejsou předávány třetím osobám.
 • GOLF ADVISOR, s.r.o.používá cookies k účelům usnadnění užívání stránek www.golfadvisor.golf uživatelům, přihlašování ke stránkám www.golfadvisor.golf. Platnost cookies je jeden rok.

Partneři

Golfové projekty